Bestuur 2020-2021

Voorzitter: Harold de Boer
Inkomend voorzitter: Jan van der Avoird
Oud voorzitter: Jannes Oosting
Penningmeester: Henny Aalbers
Secretaris: Robert Thomson
Programma commissaris: Reinier de Koning, Barend van Kooten, Mei Lie Tang