Apeldoorn-Noord

                                      Website Rotaryclub Apeldoorn-Noord                                            
                                                Geschiedenis van de club
 
De club is in de jaren 1973 / 1974 ontstaan als derde Apeldoornse Rotaryclub, omdat er in Zevenhuizen een compleet nieuwe wijk voor 20.000 inwoners werd gebouwd, de stad in trek kwam als vestigingsplaats van nieuwe bedrijven en ook nog eens de - achteraf ijdele - hoop koesterde ’s lands ‘tweede schrijftafel’ te worden.  
De toenmalige districtsgouverneur verstrekte rotarian Jan Wissink van moederclub Apeldoorn de opdracht de oprichting van de nieuwe club te organiseren. Een vijftal ‘key-members’ van de club-in-oprichting verrichtte voorbereidend werk, op 8 mei 1974 zette de President van Rotary International zijn handtekening onder het charter en zo vond op 27 mei 1974 in schouwburg Orpheus ons luisterrijk charterfeest plaats.
Minimaal 21 mannen om mee te beginnen. De club groeide daarna gestaag uit tot thans rond de 45 leden, mannen èn vrouwen, deze laatsten een gelukkige aanwinst.
Bij dit alles diende de club voor haar toekomst beslist ook voor jongeren aantrekkelijk te blijven, een punt van voortdurende aandacht.
 
Van den beginne af aan was de fellowship, de onderlinge vriendschap, de belangrijkste grondslag van onze club. Clubgrootte,  jachtigheid van het bestaan en vermaterialisering van de samenleving lagen en liggen op de loer, de aanwezigheid bij de samenkomsten was en is van het grootste belang om elkaar te leren en blijven kennen.
 
Door de jaren heen bleef de thuisbasis van de club hotel ‘De Keizerskroon’ aan de Koningsstraat  jawel in Noord-Apeldoorn , vertrouwd honk. Beetje prijzig wel, maar dan heb je onvolprezen bardame Alie er ook bij…  Een éénjarige periode elders voldeed allerminst.
 
Los van de nodige verdieping in elkaars beroepen, begaf de club zich ook uitvoerig op het maatschappelijk vlak. Hulp aan de minder bedeelde of in nood verkerende medemens stond hoog in het vaandel  van Apeldoorn-Noord. Bij lustrumprojecten en anderszins deden wij gedegen mee.
Zo was er onze inzet voor de wereldwijde Rotary-actie Polio-Plus, de steun aan poliokampen in Moradabad (India) en de bestrijding van staar in Cambodja (Thailand) door de Mekong Eye Doctors, de hulp aan het Jamaa Home in Nairobi (Kenia) voor verkrachtte verstoten meisjes en hun baby’s, het project Harapan Jaya op Noord-Sumatra voor revalidatie en zo mogelijk terugkeer in de maatschappij van motorisch gehandicapte patiënten en de helpende hand bij het Young Africa Skill Centre voor kansarme jongeren in Zimbabwe (beroepsopleiding).
Maar ook dichterbij bracht ons speeltuig ontspanning voor een Apeldoornse school voor zeer moeilijk lerende kinderen, brengt ons caravan- en later campinghuisje- project nog steeds veel Apeldoornse minderbedeelde gezinnen de vreugde van toch nog een vakantie, verzorgden wij jaarlijks een puzzel-tandemfietstocht met de visueel gehandicapten van Het Loo-Erf  (thans Visio) en zorgen wij ook elk jaar voor een uitje met de eenzame bejaarden van de telefooncirkels van het Rode Kruis.
En zo was en is er meer op ons maatschappelijk pad, bijvoorbeeld nog onze inbreng voor de nieuwe behuizing van het Hospice Apeldoorn en last but not least onze jaarlijkse kranslegging op de graven van de 24 in Afghanistan gesneuvelde Nederlandse militairen en eventuele financiële nazorg voor hun kinderen.
 
Internationaal zorgen sinds jaar en dag ook onze contacten met de club Osnabrück-Nord (Duitsland) en tot voor kort ook Carshalton (Engeland) voor de nodige verdieping en vermaak, met daarnaast de diverse uitwisselingen in bilateraal verband, zoals de jaarkinderen en de Group Study Exchange.
 
Wanneer wij daarbij vermelden, dat Apeldoorn-Noord reeds drie districtsgouverneurs leverde kunnen wij stellen dat wij met een eigen identiteit goed meedraaiden in de Rotary-gemeenschap en dit naar stellige verwachting ook zullen blijven doen.