Commissies

Er zijn 5 Avenues

Clubservice
: Hierbij staat vriendschap centraal. Het vormt nog steeds de hoeksteen van Rotary.

Vocational Service: Hierbij staat centraal de wijze waarop je vanuit je beroep je dienstbaar maakt aan de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat iedere Rotarian streeft naar hoge ethische normen bij de uitoefening van het beroep en een grote maatschappelijke betrokkenheid in je beroepsuitoefening

Community Service: Door het deelnemen aan projecten en/of het werven van fondsen hiervoor wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke betrokkenheid. Verschillende projecten spelen zich dichtbij huis af en hebben dit jaar de voorkeur, andere zullen zich op andere plaatsen in de wereld afspelen

International Service: Door internationale uitwisseling en ondersteuning wordt een bijdrage geleverd aan de bevordering van de wereldvrede. Het gaat hier vooral om het creëren van respect voor elkaar en het ondersteuning geven aan activiteiten die zich richten op een positieve ontwikkeling van het welbevinden van de wereldburger.

New Generations: New Generation Service erkent de positieve verandering die jongeren en jonge volwassenen teweeg brengen, door activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap, en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.